اصل ماجرا تویی

آخر بانو...

من...اگر نقاش می شدم...

تو را کجا میدیدم؟!!

مهندس، معلم، شاعر یا نقاش شدن بهانه اند ...

نوشین ... مضمون شعرها، روح رنگ ها

اصل ماجرا تویی...

من که هیـــــــــــــــــــــچ!

هر هنرمندی،هرکجا، هرچه خلق می  کند ...

پشت پرده ی دلش تویی...

 

                   

/ 2 نظر / 5 بازدید
مصطفی

نقاش شدن بهانه ست،نقش دل تویی..