نیمکت

چقدر طول میکشد ...

تا نگاه کسی را که دوستش داری فراموش کنی؟!

چقدر طول میکشد ...

تا عطر تن کسی را که عاشقش هستی فراموش کنی؟!

من ... جا مانده ام نوشین

در پارک

روی نیمکت ...

کنار آن "محتاط ها" !!!

 

                             

/ 1 نظر / 21 بازدید