فلسفه

من در قبال عشق تو...

هیچ نمی خواهم

.

.

.

میگویند ...اینگونه نباش!!!

آخر چرا؟!!

من فلسفه بافی برای عشق را ... دوست ندارم...

                 

/ 2 نظر / 3 بازدید
دخترک بهار

عشق اگر عشق باشد فلسفه اش تنها تو هستی و او همیشه بهاری باشی[گل]