نبودنت بانو....

فرار را بر قرار ترجیح میدهم...

.

.

.

قرار به نبودنت که باشد ...نوشین!

                      

پ.ن. حالم تعریفی ندارد... نوشین نیست.... چند روز است

/ 3 نظر / 3 بازدید
بانو

بی تو ، لحظه ، لحظه نیست مرگِ تدریجی‌ست...[گل]

پنــــی

آنجا که یار نیست،قرار نـــــــــه فرار باید کرد..[گل][گل]

لینا

سلام نوشته هات به دلم نزدیک اومدقشنگ مینویسی