و ... فجر

   دیر باشی، دور باشی... در خاطرم می مانی ... فجر ...

   من اینجا خودم را پیدا کردم ...

   برای بار دوم متولد شدم ... خودم از خودم ...

   در آغوش خدا ... دست در دست فرشته ها ...

 

    

پ.ن.1. منم و حجم عظیمی از کتاب و امتحان و باقی عمر ...!

پ.ن.2. از دور بوی تهران می آید ... خدایااااااا.... من فقط و فقط وفقط تو را دارم هااااا.

پ.ن.3. دلم خرید کتاب و لوازم تحریر می خواهد... یک دل سیر...

/ 1 نظر / 5 بازدید
کیوان

سلام بر شما... دستانم بوی بربری می دهد و نان گرمی که در این جمعه پس از صبح آرزوها خریده ام... لپ تابم را باز می کنم و میبینم کلبه آرامشم از نظری گذشته است... چون آنرا میگشایم گریه ناز در برابر برق چشمانم نگاهم می کند... اینجا کلبه ایست که از نوایش... از سطر سطرش و از نویسنده ی چون من مردادیش بوی احساس و آرامش میبارد... آری اینجا زیباست و نوشته هایش طعم ماورای درون آدمیت می دهد... سرافراز و سپید باشید.. امضا.... سرخط... کیوان