عطــــــــــر تو

قند ...

آن هم نه یک حبه دو حبه...

کله قند ... توی دلم آب می شود

.

.

.

عطر تو که می آید...

                

پ.ن.  مخاطب خیلی خاص دارد،......نوشین.......

/ 3 نظر / 3 بازدید
مردی

[گل]

دخترک بهار

دوست دارم عطر تو را دوست دارم هر چه که مربوط به توست تو خاص ترین مخاطب من هستی همیشه بهاری باشی