ای مردمان...از من نیاید مردمی...

پنجره ای رو به آسمان باشد و ...

سه تار ذالفنون و آواز بامداد

صدای ناب دف

و تصویر تو ... رقصان در میان پرتو خورشید ...

زندگی معنی دیگری هم دارد؟!

 

                                     

/ 4 نظر / 32 بازدید
ایلیا

[گل]متنی که برایم نوسته بودید...زیبا بود...ممنون

دخترک بهار

زندگی چه واژه ایست که حلول می یابد در تو در هوای تو در تصویر تو و هر آنچه مربوط به توست ممنون از حضورتون همیشه بهاری باشین