امروز من تویی

نوشین را که از بعضی روزها بگیری ...

ارزشی برای درخاطر ماندن ندارند

مثلا...

همین امروز

 

        

/ 1 نظر / 4 بازدید
علیرضا عباسی

سلام شین مثل آتشی که در دل میفته و به ظاهر خاموش میشه ولی زیر خاکسترهاش هنوز روشنه به امید روزی که دوباره شعله ور بشه .