قلب منی...

تو...

نفس نیستی که بیایی و بروی ... نوشین

تو تمام قلــــــــــب منی بانو!!

که دیر زمانیست

در قفس سینه ام نشسته ای...

تو ...

هر روز زندگی را میپاشی

به تک تک سلول هایم

تو... فقط تو!!!!

                         

/ 1 نظر / 4 بازدید
بانو

نفس نیستی که بیایی و بروی /تا باشی ....تا باشم [گل]