تو فــــــــــرق داری

همین بس که تو میخندی

همین بس ... که تو خوشحالی

کنارت نیستم... اما

دلم قرص است

که در دل ... آسمان داری

تو در چشمت ... خدا داری

نگاهم کن فقط گاهی...

تو با من، تو با ما، تو با آنها و .... آن یک ها

تو ...

برایم ... فـــــــــرق داری

آی نوشین بانــــــــــو

فرق داری....

فرق داری....

فرق داری

 

              

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
بانو

همیشه یکی هست که با دیگران فرق داره [گل]