نوستراداموس

شب چشمانت را که میبندی

دنیا به آخر می رسد

و هر صبح ...

آغازی نو میسازی برای تمدن بشریت....

نوستراداموس، اگر چشمان تو را دیده بود "نوشین"

پیشگویی اش مضحکه عام و خاص نمیشد...!

 

                   

/ 3 نظر / 10 بازدید
ایلیا

[گل]

بانو

و اگر ما قبل از نیوتن میزیستیم،من میشدم کاشفِ جاذبه.....بله جاذبه...آن هم فقط و فقط در چشمانِ تو....جاذبه ی نگاهت.....[گل]