راهی ام ...

راهی ام ...

به سرزمینی

که نه وطن من است

نه دیار یار

قرارگاه دوستیمان شد اما ...

و پناهگاه دلمردگی هامان

سرزمینی که زادگاه عشق بود

ما شلوغش کردیم

و نامش ... "تهران" شد ...

 

                              

پ.ن. اگر عمری بود ... تا بازگشت از سفری کوتاه و 2 روزه ... بدرود

/ 4 نظر / 12 بازدید
ایلیا

[گل]

پنــــی

سفرت سلامت بانو دینوش[ماچ][ماچ][قلب][قلب]