شرقی ترین نوشین من ...

وقتی من 24 سالم است

و تو 42 ...

عزیز من انتظار داری محو عشق بازی اعداد نشوم؟!!!

تو را به نیلوفرهای آبی ...

تو به ادیان شرقی می سپارم ...

.

.

.

برگرد، خوب برگرد، خوشحال برگرد ...

                                 

/ 3 نظر / 5 بازدید
دخترک بهار

می دانی عشق که باشد بازی با اعداد هم شیرین می شود همیشه بهاری باشی[گل]

بانو

خیلی قشنگ بود / عشق بازی اعداد / واقعا جالب بود [گل]