بخوان مرا ... صدایت قشنگ است

سخت است...

گنجاندن وجود 173 سانتی متری ام روی یک برگ کاغذ

اما ارزش یک دقیقه قرارگرفتن در میان دست هایت را دارد

تو در حال خواندن این کلمات هستی حالا

ومن...

همینجا میان این کلمات نشسته ام و به چشمان اسرارآمیز تو می نگرم

با عشق ...

ذره ذره ی روحم را درون این کلمات ریخته ام

و روی این صفحه چسبانده ام ...

برق چشمان تو که می گیردم...

تازه وصل می شوم...به زندگی...به خدا...به خود...

ولتاژ برق چشمانت بانو

هم تراز انرژی کاینات است

این قصه تو سر دراز دارد... نوشین + م

 

                          

پ.ن. متن نامه من به نوشین بانو

هدیه و نامه ام به نوشین بانو رامروز صبح ساعت 7.30 به دستش رسید

توسط مژگان...

کاش من جای مژگان و مهسا و نیما و بقیه بـــــــــــــــــــــودم

/ 3 نظر / 8 بازدید
مصطفی

بسیار زیبا[گل] قالب جدید مبارک،قشنگه[لبخند]

پنــــی

بخوان مرا به آواز خیس باران..[لبخند][گل][گل]

بانو

غصه ی دور بودن از نوشین بانو را نخور،همین که با این احساس برایش می نویسی یعنی او را داری،در تک تک ثانیه ها و نفسهایت و این چیزی نیس جز عشق و واقعا ستودنی است[گل] از اینکه دوستی به با احساسی تو دارم به خودم می بالم[ماچ]