من و بهار

هوا امروز ... عالیست

بهار سنگ تمام گذاشته ...

هوا که خوب باشد خیلی چیزها میچسبد ...

مثلا : پیاده روی همراه با موسیقی ترکی تا محل کار ...


        

پ.ن. من چه دانم چیست در این night night گفتن تو، نوشین ...

        که خواب طعم شربت عسل با لیمو میگیرد ...

پ.ن. دندان درد مادر و دندان پزشکی و عصب کشی

       همه ختم شده به گوش دردی عجیـــــب. خدا رحم کند....

پ.ن. بانو دیشب ویدئو را دیدی... خدا میداند...

      که تو بیشتر ذوق کردی یا من :)

/ 5 نظر / 4 بازدید
ساحل

وبت خیلی زیباست عزیزم[گل]

مصطفی

خوابهایم بوی ترا میدهند..نکند آن دورها مرا به آغوش کشیدی..

مصطفی

آره ..هوا که عالی باشه, احساس آدم هم بهتره