سپید

شعر هایم خشک نشده اند

به شعور واژه ها هم شکی ندارم

شعله عاشقی داغ تر از همیشه می سوزد

نترس!

به نرخ روز  قلم نمی زنم

فقط

. . .

فقط بعضی روزها را باید سپید گذاشت

این ماهیتشان است

 

                             

/ 1 نظر / 12 بازدید
مصطفی

این شعر هم بسیار بسیار زیباست.[گل]