بی کلام

کاش دلیلی می اوردی!
کاش حرفی می زدی
اسمان  ریسمان می بافثی
و من می گفتم
از حرف هایت چیزی نفهمیدم!
.
.
.
این چه کاری بود؟
سکوت هم شد جواب؟
حوصله ی تحلیل رفتار احمقانه ات را ندارم
اصلا
کاش از همان ابتدا لال می شدی!

/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمه

چاقوی مهربانیم راخوردم! توهم شک نکن اگرمهربان باشی یک روزخنجری فرو میرود...یابه احساست یا به غرورت!!