قدم های تو

صدای قدم های تو می آید...

یا گوش های من سربه هوا شده اند

یا پاهای تو سر به راه!


                      

/ 3 نظر / 10 بازدید
متحیر

باسلامی به زیبایی عشق: جان فشانم به هوای قدمت کیش عشقم به فدای قدمت ملک شاهی به وزیری ندهم با تو ماتم چو صدای قدمت ! بااحترام :متحیر منتظرم بدرود

متحیر

سلام گریه ناز سختکوش بایک شعر تازه بروزم باسپاس:متحیر منتظرم