شین

قهوه ام تمام می شود ...

و چشمان فالگیر گرد ...

ته فنجان چیزی نیست

جز یک حرف «شین»...

خوشحال می شوم،

بال در می آورم

فالگیر اما

هاج و واج به من می نگرد

نمیداند او...

شین...مشترک است، در عشق، در نوشین

 

     

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
مصطفی

واقعا نوشته هاتون زیباس[گل]

بانو

اسپند دود کن دینوش،،،برای خودت برای عشقت برای نوشین!! چشمم شور است،،امتحان کرده ام که میگویم[گل][گل]