از پیش دلـــــــدار آمدم...

من و نوشین و عشق و خدایی که از چشمانش،...

تا بندبند وجودم جاریست...

این نه موضوع داستان جدیدم است

نه قافیه ی شعری نو

من آنجا بودم ... امروز

امروز

امروز

سوگند به پنجره های باز رو به آسمان...

 

                              

/ 1 نظر / 7 بازدید
بانو

خوشا به حال نوشین بانو با داشتن همچین دوستی [گل]