دستان تو نوشین...

دستانت را به من بده...

بیا با طبیعت آشتی کنیم

             

/ 4 نظر / 19 بازدید
پنــــی

دستانم گرمـیِ دستانت را می خواهد....[گل]

بانو

دستم اندازۀ یك لمسِ بهاری سبز است بس كه بی پرده به دستانِ تو عادت كردم [گل]

بانو

دستانت ابر بهاری‌ند اگر نباشند جهان از تشنگی خواهد مُرد...