جاذبه

زمین گرد نیست...

من این را اثبات کرده ام نوشین...

دلم دیر زمانیست گیر کرده

در آن گوشه که تو قدم میگذاری

زمین جاذبه اش کجا بود ؟!

لحظه ای چشمهایت را ببند...

ببین چند نفر در هوا معلق می شوند!!!

 

        

/ 4 نظر / 15 بازدید
بانو

تو مثل چشمه نوشین کوهسارانی تو مثل قطره باران نو بهارانی تو روح بارانی شراب نور کجاست ؟ که این من نومید چنین می اندیشم که جلوه های سحر را به خواب خواهم دید و آرزوی صفا را به خاک خواهم برد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دخترک بهار

راستش را بخواهی همه چیزهای علمی و ... در برابر احساست آنچان بی مفهوم می شوند که تازه پی می بری خود احساست دنیای دیگریست با قوانین خاص خودش ممنون از حضور مهربونت همیشه بهاری باشی

آسمان

خیلی زیبا.. چه دوستان فوق العاده ای هستید تو و نوشین :) من همیشه آرزوی یه همچین دوستی ای داشتم اما شاید من اونقدر خوب نبودم ..