سیاه چاله

شنیده بودم

سیاه چاله ها چنان جاذبه ای دارند

که حتی نور هم اگر درونشان بیافتاد

بیچاره تا ابد گیر میکند

گرفتار می شود

.

.

.

نور من !

جذب کدامین سیاه چاله شدی

که چنین گرفتارش شده ای؟!

آخر سیاه چاله هم عاشق شدن داشت؟

/ 0 نظر / 4 بازدید