قافیه

نوشین

من تمام شعرهایم را تکانده ام برایت،

در بام آرزوها...

هیچ واژه ای به گرد پایت هم نمی رسد

من...

من قافیه را باخته ام رفیق!

مگر تو که باشی شعر قافیه هم می خواهد؟!...

من...

من اینبار به بی وزن و بی قافیه ترین شکل ممکن

من سپید سپید...

من....

من دوستت دارم

                      

/ 0 نظر / 4 بازدید