نوشین

نه می شود فراموشت کنم

و نه بهانه ای پیدا می کنم برای

شنیدن صدایت...

یعنی می شود تو را دوباره دید؟!!!

نشد نداریم می دانم ...

نوشین ...

دوست داشتن دلیلی نمیخواهد جز تو...

                       

/ 1 نظر / 3 بازدید
دخترک بهار

یعنی می شود تو را از میان خاطراهایم بیرون بکشم و دلم را دل بی قرارم را اندکی آرام کنم ... ممنون از حضورت مهربون همیشه بهاری باشی[گل]