چای شیرین

شکر هم شکر قدیم...

یادش بخیر

چای ساعت 5.30 عصمت خواه!

چه طعمی داشت، تو که بودی

.

.

.

حالا که رفتی

هرچه شکر در این فنجان میریزم

چای تلخ تلخ است!

من دلم چای شیرین می خواهد، برگرد ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهام

در شهر من "بکارت"...!! همان کاغذ نقره ای رنگ داخل پاکت سیگار است...!! پاره که شود...!! ... هرکسی هوس میکند به تو دست درازی کند...!! باید برای سوختن و تمام شدن آماده باشی...!! و به زودی دور می اندازنت...!! حتی...!! همان کسی که بسته را خودش باز کرده...!!