پیرچشمی

نه دوربینم ... نه نزدیک بین!!!

اما ...

در هر فاصله ای

به هرکجا که نگاه می کنم

فقط " تو " را می بینم ...

به پیرچشمی ناشی از ندیدنت

مبتلا گشته ام نوشین ...

 

                  

/ 3 نظر / 3 بازدید
ایلیا

[گل]

مصطفی

زیـــــبـــا،پیر چشمی ندیدنت[گل]