اعتراف کنم؟!!!

من به عشق تو پایبند نیـــــــــــستم نوشین ...!

من, فارغ از مکان ...

بی توجه به تیک تاک زمان...

من هویتم, نبض و نفس هایم

من تمام زندگی ام را ...

به عشق تو دخیل بسته ام ...!

من با عشـــــق پای این عاشقی نشسته ام!

 

 

             

/ 0 نظر / 4 بازدید