صدای قلب تو

نوشین...

حاضرم صد سال صدای سازم را

عوض کنم

با دقیقه ای گوش سپردن به تپش های قلبت

.

.

اهل معامله هستی؟!

کجا را امضا کنم؟!!.....

   

/ 2 نظر / 28 بازدید
بانو

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد......تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد بسیار زیبا [گل]