دورنما

تو که نیستی

زندگی ام اینگونه است...

نه زیر و بم دارد، نه چرا و چگونه ای

فقط دورنماست

حس وارد شدن به جزییات نیست

تو وقت رفتن هرچه زیبایی بود با خودت بردی!!!

 

                      

 


 

/ 1 نظر / 3 بازدید
شین

سلام خدا قوت خیلی زیبا بود... واقعاَ حسش کردم... "وقتی تو نیستی نه هست های ما چونانکه بایدند، نه باید ها ... " [گل]