تقصیر من و تقدیر من

قلب من از آهن ...

باشد...تقصیر من بوده....

.

.

.

قلب تو چرا  آهن رباست بانو؟!!

تقدیر من بوده؟!!!   :)

                     

/ 7 نظر / 3 بازدید
سیدهانی

آه که نه قلب تو برای من بود و نه آهنربای تو برای من... به اشتباه به هم نزدیک شدیم و ناگهان جذب شدیم... من چون آهنربای قوی تری دیدم جذبش شدم ناگاه و تو چون آهن جدیدی دیدی نگاهت رفت... آه... از این انتخاب های اشتباه..

SiNA Hp

درود... خیلی خب بو! افرین[پلک] هتو ادامه فدن[گل]

مصطفی

تقدیر بی تقصیر نیست.. خیلی زیبا[گل]

سیدهانی

همه ناامیدی ها در یک لحظه با هم به امید بدل خواهند شد... همه اشتباهات در یک آن تصحیح خواهند شد... بیراهه ها همه در یک ثانیه به شاهراه خواهند رسید... و منتظرم