این نوشین بانو ...

او مادر دومم شد

من دختر دومش

حالا....

مثل موم در دهان زندگی آب می شوم...

منی که با یک من عسل هم نمی توانستی ببلعی ام!

و این هیچ ربطی به شاعر بودنم...ندارد!!!

                        

/ 3 نظر / 4 بازدید
بانو

دینوش؟؟ نوشین بانو معلمت بوده؟؟

کیوان

سلامی در عطر عطر بهار.... آری میشناسمت.... بو بویی آشناست... چشم چشمی آشناست... نوا نوایی آشناست... من به این سنگ سنگ این خانه... به افق و غروب روزهایش دیده ها گشوده ام.... متشکرم گریه ناز [لبخند]